Rapportage

Op verzoek informeren wij u over het verloop van de behandeling van de door u verwezen patiënt. Tijdens de initiële behandeling krijgt u hierover een brief (initiële rapportage). Ook van het vervolg van de behandeling houden wij u op de hoogte door middel van evaluatie en recall brieven.


Tandarts

U kunt een verwijsset opvragen door contact op te nemen met de mondhygiënistenpraktijk: 

Telefoon: (0314) 647404

Email: info@mondzorgberghseland.nl