Wanneer en waarom naar de mondhygiënist?

Een bezoek aan de mondhygiënist is aan te raden wanneer u één van de onderstaande klachten heeft:

 • Het tandvlees bloedt bij het poetsen
 • Het tandvlees is rood en gezwollen en sluit niet meer strak om de tanden en kiezen
 • Het tandvlees trekt zich terug
 • Er ontstaan geregeld gaatjes
 • Er is vaak tandsteen of aanslag op het gebit aanwezig
 • U heeft een vieze smaak of slechte adem
 • De mondverzorging is om wat voor reden dan ook een probleem

Geen tandheelkundige klachten?

Indien u geen klachten heeft, kunt u in onze praktijk terecht voor:

 • Het schoonmaken van uw tanden en kiezen
 • Advies over mondverzorging en mondverzorgingsmiddelen

Vragenlijst & Intake

Voor aanvang van de eerste behandeling (neem a.u.b. ook uw ID en verzekeringspas mee!)nemen wij met u

de gezondheidsvragenlijst door. Er kan immers een verband bestaan tussen een aantal aandoeningen (zoals

suikerziekte/diabetes, schildklierafwijkingen, hart- en vaatziekten) en tandvleesproblemen. Als u zich voor

behandeling aanmeldt bij Mondzorg 't Berghse Land, krijgt u een afspraak voor kennismaking en intake.

Eventueel  in overleg alleen een gebitsreiniging. 

Tijdens een eerste afspraak van 45 tot 60 minuten worden de volgende handelingen uitgevoerd:

 • Bespreken gezondheidsvragenlijst
 • Het uitvoeren van een mondonderzoek, waarbij wordt gekeken naar de gezondheid van het tandvlees en de gezondheid van omliggende weefsels
 • Het maken van een pocketstatus/parodontiumstatus, om de gezondheid van het tandvlees volledig in kaart te kunnen brengen
 • Het geven van uitgebreide voorlichting en instructie
 • Het bespreken van het behandelplan
 • In overleg alleen een gebitsreiniging

Klachten

Het kan voorkomen dat u vindt dat uw mondhygiënist  u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd en/of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet.

Praat met uw behandelaar

Vraag allereerst om een verhelderend gesprek met uw behandelend mondhygiënist. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt en de behandelaar kan uitleggen waarom er iets op een bepaalde manier is gedaan of gezegd. Meestal lost dit al veel op. Bovendien is het voor de behandelaar belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan samen zoeken naar een oplossing.

NVM klachtenregeling

Onze mondhygiënisten zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de NVM (Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten).
Met ingang van 1 januari 2020 wordt de NVM klachtenregeling uitgevoerd door de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). 

Komt u er samen niet uit en bent u na het gesprek met uw mondhygiënist nog ontevreden, dan kunt u gebruik maken van de NVM klachtenregeling.
De klachtenregeling is kosteloos voor patiënten.
U kunt uw klacht melden bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke bemiddelaar en hoeft geen verantwoording af te leggen aan de mondhygiënist. U dient uw klacht schriftelijk in te dienen bij SKGE. Na ontvangst van uw klacht neemt de klachtenfunctionaris binnen één week telefonisch
contact met u op.

Geschilleninstantie Mondzorg of een gerechtelijke procedure starten

Als bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet heeft geleid tot een gewenste oplossing, dan kunt u uw klacht indienen bij de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg.
Samen met KNMT, ONT en ANT heeft NVM-mondhygiënisten de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg opgericht; een onafhankelijke geschilleninstantie die voor de aangesloten mondhygiënisten geschillen gaat beslechten zoals in de nieuwe wet Wkkgz (wet kwaliteit, klachten en geschillen in de eerstelijnszorg) bedoelt.

Op de site van het SKGE vindt u meer informatie over het indienen van een klacht.