Wanneer en waarom naar de mondhygiënist?

Een bezoek aan de mondhygiënist is aan te raden wanneer u één van de onderstaande klachten heeft:

 • Het tandvlees bloedt bij het poetsen
 • Het tandvlees is rood en gezwollen en sluit niet meer strak om de tanden en kiezen
 • Het tandvlees trekt zich terug
 • Er ontstaan geregeld gaatjes
 • Er is vaak tandsteen of aanslag op het gebit aanwezig
 • U heeft een vieze smaak of slechte adem
 • De mondverzorging is om wat voor reden dan ook een probleem

Geen klachten?

Indien u geen klachten heeft, kunt u in onze praktijk terecht voor:

 • Het schoonmaken van uw tanden en kiezen
 • Advies over mondverzorging en mondverzorgingsmiddelen

Vragenlijst & Intake

Voor aanvang van de eerste behandeling (neem a.u.b. ook uw ID en verzekeringspas mee!)nemen wij met u

de gezondheidsvragenlijst door. Er kan immers een verband bestaan tussen een aantal aandoeningen (zoals

suikerziekte/diabetes, schildklierafwijkingen, hart- en vaatziekten) en tandvleesproblemen. Als u zich voor

behandeling aanmeldt bij Mondzorg 't Berghse Land, krijgt u een afspraak voor kennismaking en intake.

Eventueel  in overleg alleen een gebitsreiniging. 

Tijdens een eerste afspraak van 45 tot 60 minuten worden de volgende handelingen uitgevoerd:

 • Bespreken gezondheidsvragenlijst
 • Het uitvoeren van een mondonderzoek, waarbij wordt gekeken naar de gezondheid van het tandvlees en de gezondheid van omliggende weefsels
 • Het maken van een pocketstatus/parodontiumstatus, om de gezondheid van het tandvlees volledig in kaart te kunnen brengen
 • Het geven van uitgebreide voorlichting en instructie
 • Het bespreken van het behandelplan
 • In overleg alleen een gebitsreiniging

Tarieven 2021

Hier vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa).         

De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2021. Mondzorg ’t Berghse Land heeft er nadrukkelijk voor gekozen, ook in de

nieuwe tariefstelling van 2021, sommige tarieven voor tandvleesbehandelingen te blijven benaderen volgens een

5 minutentarief. Hierbij willen wij nadrukkelijk vermelden, dat met het gehanteerde 5 minutentarief nooit het

bedrag van de door het NZa gehanteerde tarief voor de desbetreffende behandelcode zal worden overschreden.