TARIEVENLIJST 2024

Hieronder vindt U een lijst van prestaties, codes en tarieven, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2024. (NZa= Nederlandse Zorgautoriteit; MBL= Mondzorg 't Berghse Land)

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan, dat sinds
1 oktober 2006 bestaat. De NZa houdt toezicht op de zorgmarkt in Nederland, zowel op
zorgaanbieders als verzekeraars. De NZa bestaat op basis van de Wet marktordening
gezondheidszorg en valt onder toezicht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

NZa

MBL

Consultatie en Diagnostiek (C)

C02 periodieke controle

€26,75

€26,75

C03 probleem gericht consult

€26,75

€26,75

C014 pocketregistratie

€42,24

€42,24

C015 parodontiumregistratie

€84,48

€84,48

Preventieve Mondzorg (M)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten

€15,78

€14,25

M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten

€15,78

€14,25

M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten

€15,78

€14,25

M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen, per tand

€7,04

€7,04

M40 Fluroidebehandeling

€17,60

€17,60

Verdoving (A)

A15 Oppervlakteverdoving, per kaakhelft

€9,15

€9,15

A10 Geleidings-, inflitratie- en/of                 intraligamentaire verdoving

€17,60

€17,60

Vullingen (V)

V40 Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, per tand

€7,04

€7,04

Tandvleesbehandelingen (T)

T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

€204,16

€128,25

T021 Grondig reinigen wortel, complex, per tand

€38,02

€28,16

T022 Grondig reinigen wortel, standaard, per tand

€28,16

€28,16

T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie;       herbeoordeling met parodontiumstatus

€126,72

€99,75

T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling

€77,44

€26,75

T042 Consult parodontale nazorg

€107,01

€85,50

T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg

€142,21

€128,25

T044 Complex consult parodontale nazorg

€189,38

€171

T162 Behandeling tandvleesabces

€95,04

€85,50

T163 Toepassing lokaal medicament

€76,03

€26,75