TARIEVENLIJST 2023

Hieronder vindt U een lijst van prestaties, codes en tarieven, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2023. (NZa= Nederlandse Zorgautoriteit; MBL= Mondzorg 't Berghse Land)

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan, dat sinds
1 oktober 2006 bestaat. De NZa houdt toezicht op de zorgmarkt in Nederland, zowel op
zorgaanbieders als verzekeraars. De NZa bestaat op basis van de Wet marktordening
gezondheidszorg en valt onder toezicht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

NZa

MBL

Consultatie en Diagnostiek (C)

C02 periodieke controle

€25,27

€25,27

C03 probleem gericht consult

€25,27

€25,27

C014 pocketregistratie

€39,90

€39

C015 parodontiumregistratie

€79,79

€79

Preventieve Mondzorg (M)

M01 Preventieve voorlichting en/of             instructie, per 5 minuten

€14,91

€13,50

M02 Consult voor evaluatie van                    preventie, per 5 minuten

€14,91

€13,50

M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten

€14,91

€13,50

M30 Behandeling van gevoelige                    tandhalzen, per tand

€6,65

€6,50

M40 Fluroidebehandeling

€16,62

€16,50

Verdoving (A)

A15 Oppervlakteverdoving, per                   kaakhelft

€8,64

€8,64

A10 Geleidings-, inflitratie- en/of                 intraligamentaire verdoving

€16,62

€16,62

Vullingen (V)

V40 Het polijsten van oude                             vullingen, het beslijpen van                   oude vullingen, per tand

€6,65

€6,65

Tandvleesbehandelingen (T)

T012 Onderzoek van het tandvlees               met parodontiumstatus

€192,83

€121,50

T021 Grondig reinigen wortel,                          complex, per tand

€35,91

€26,60

T022 Grondig reinigen wortel,                          standaard, per tand

€26,60

€26,60

T032 Evaluatie initiële                                         behandeling/chirurgie
           herbeoordeling met                                  parodontiumstatus

€119,69

€79

T033 Bespreken vervolgtraject na                  evaluatie of herbeoordeling

€73,14

€25,27

T042 Consult parodontale nazorg

€101,07

€81

T043 Uitgebreid consult                                     parodontale nazorg

€134,32

€121,50

T044 Complex consult parodontale              nazorg

€178,87

€162

T162 Behandeling tandvleesabces

€89,77

€81€

T163 Toepassing lokaal                                        medicament

€71,81

€26,60